diumenge, 16 de desembre de 2012

La descripció

És un mode d'organització del discurs que pretén representar lingüísticament persones, animals, objectes, paisatges... Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets als més abstractes.

Podem distingir dues classes de descripció:
 • Objectiva: l'autor adopta una actitud imparcial davant de l'objecte descrit, i es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles, les característiques que millor el defineixen. És característica dels texts acadèmics i científics.
 • Subjectiva: L'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu. Té una gran càrrega subjectiva, amb una finalitat estètica.
Per a escriure una bona descripció cal seguir aquest ordre:
 • Establiment del tema
 • Caracterització
 • Relació amb el món exterior
I aquest passos:
 • Idear (Explorar la situació)
 • Ordenar (Fer un esquema estructural)
 • Textualitzar (fer la redacció del text)
Es pot expressar d'aquestes formes:
 1. Escrita
 2. Visual
 3. ...

    1. Escrita

- DESCRIPCIÓ D'UN COMPANY

Aquest dia, vàrem haber d'entrear una descripció d'algun company de la classe, en el meu cas de la Irina Gracián, tant físicament com interiorment. En aquesta descripció haviem de deixar veure les seves qualitats com a persona i aspectes positius. La dificultat d'aquest exercici era que encara no coneixiem molt bé els nostres companys, però la part positiva és que ens brindaven una oportunitat per coneixe'ns més. 
Tot seguint el guió anterior, us deixo la meva descripció:

Per escriure correctament cal fer-ho d'acors amb les característiques o propiestats del text.
 • Adequació
 • Cohèrencia
 • Cohesió
 • Correcció
 • Variació o estil
 • Planificació
 • Redacció
 • Revisió

    2. Visual

- QUI ETS, TU?

Per posar en pràctica tots aquests conceptes, a la classe de COED, hem hagut de fer una activitat que consitia en descriure a una persona a partir d'una imatge, amb algun tret característic a ressaltar i una frase que ho corrabores.
Aquestes activitats són de gran utilitat per fomentar la nostra capacitat descriptiva, ja que és un aspecte molt important en la vida diària, perquè ens passem la major part del temps amb la necessitat de descriure el que passa en el nostre entorn. Aquesta última activitat, és una forma de practicar la descripció d'una més dinàmica, però que igualment hem hagut de pensar i fer l'esforç de conèixer una mica més els altres companys.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada